Вие се намирате тук: За Нас

Счетоводство БГ

ЕДИН СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ НА „КАНТОРА ДИМОВ И С-ИЕ – ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ И БИЗНЕС УСЛУГИ“ ЕООД И „СЧЕТОВОДСТВО.БГ“ ЕООД
От 1996 година успешно предлагаме печеливш модел на работа с клиенти, базиран на успешна бизнес стратегия и на мотивацията на нашите служители.

upravitel

„Кантора Димов и с-ие – финансово-счетоводни и бизнес услуги” ЕООД е вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175172520. Дружеството възниква като правен субект през 2006 г.


„Счетоводство.БГ“ ЕООД е вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 200639847. Дружеството възниква като правен субект през 2009.


И двете дружества са с основен предмет на дейност- счетоводни услуги.

Антон Димов (Управител)

История


Фирмата започва съществуването си през 1996 година като ЕТ „ПАНДИ”. През 2002 година поради икономическа целесъобразност счетоводната дейност е прехвърлена в „ДВАМАТА” ООД, а през 2006 година е отделена в самостоятелно дружество „КУИКИ” ООД, по-късно преименувано на „КАНТОРА ДИМОВ И С-ИЕ – ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ И БИЗНЕС УСЛУГИ“ ЕООД.
Новообразуваните дружестваса оборудвани със съвременна офис-техника и лицензиран софтуер. Използуваме електронен подпис за обмен на данни с Националната агенция за приходите, Националният статистически институт и органите на държавната и местна власт. Непрекъснато се инвестира в повишаване квалификацията на персонала и качеството на предлаганите услуги. Това постигаме чрез участия в специализирани семинари и квалификационни курсове, обмяна на опит с колеги от бранша. Наше предимство са разнородните клиенти, инвестирали своето доверие в нас. Обслужваме фирми с различни дейности, политически партии, кооперации, сдружения, фондации, физически лица със свободни професии.
Във фирмата работят млади и мотивирани хора с висока професионална квалификация и висше икономическо образование. Персоналът ни се състои от пет души, от които четирима са с висше икономическо образование – „Магистър по счетоводство” и един технически сътрудник със средно специално образование. Най-младият член на екипа ни е набор 1977, а най-възрастният – набор 1965.

Нашият девиз е: „ГРИЖА ЗА ВАШЕТО СПОКОЙСТВИЕ!”

Нашият стил


Нашият почерк е да работим коректно и открито, както с клиентите си, така и с колегите от този бизнес.
В условията на интензивно развитие ние разработихме успешна бизнес и рекламна стратегия, базирана на медийна и интернет реклама и включваща модели на мениджърски решения, съобразени с конкретните изисквания на всеки наш клиент.
В същото време ние превръщаме лоялността и компетентното отношение в аксиоми от етичния кодекс на всекидневната ни работа.
Едно от нашите предимства е умението ни да формираме и развиваме сплотени екипи от силно мотивирани служители и специалисти.


Другите за нас


За тези години по думите на нашите клиенти и колеги „КАНТОРА ДИМОВ И С-ИЕ – ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ И БИЗНЕС УСЛУГИ“ ЕООД е утвърден лидер и коректен партньор в сферата на счетоводното обслужване.
Възложители и партньори на фирмата са български и чуждестранни компании с различни дейности, политически партии, кооперации, сдружения, фондации, физически лица със свободни професии.


Нашите предимства

  • натрупаният през годините опит и рутина;
  • професионалното и отговорно отношение към работата;
  • добре подбраният колектив от коректни, интелигентни и амбициозни млади хора;
  • отличната техническа и информационна обезпеченост на дейността ни;
  • гарантираната юридическа защита за нашите клиенти;
  • доброто ни име.

Нашите недостатъци са предизвикателство към нас...

signature

маг. икон. Антон Димов
Управител